Pristupite najboljim atrakcijama iz našeg hotela

Istražite Osijek i okolicu

Sa središnjom lokacijom, Maksimilian vas stavlja u srce svega što nudi Osijek. Od predstava do muzeja i kulturnih odredišta, najpoželjnije atrakcije u Osijeku su nadohvat ruke. 

Istražite sve pronalaženjem omiljenih stvari u blizini hotela i usput se odvažite otkriti skrivene dragulje.

Papuk - Jankovac

Više informacija na: 

Close
Facebook
Instagram