Politika kvalitete

UNA obrt za ugostiteljstvo i usluge, Vl. Jasmina Krkić Poznić, Vladimir Poznić je tvrtka koja svojim korisnicima pruža usluge smještaja.

Usmjerenost na potrebe naših gostiju i njihovo zadovoljstvo osnovne su vrijednosti prema kojima mjerimo našu uspješnost i radimo na poboljšanju naših usluga i procesa. Stručnost naših zaposlenika te njihovo stalno usavršavanje i osvješćivanje u području kvalitete i informacijske sigurnosti, unapređenje znanja i sposobnosti važan su alat za osiguranje kvalitetnih proizvoda i usluga i osiguranje informacijske sigurnosti.

Neprekidnim poboljšanjem procesa, kvalitete, infrastrukture, uvjeta rada i stručnosti zaposlenika cilj nam je biti organizacija prepoznatljiva po profesionalnosti, stručnosti, kvaliteti i povjerenju.

Svako narušavanje informacijske sigurnosti obavezujemo istražiti, analizirati i pokrenuti prikladne radnje za otklanjanje uzroka prijetnji i smanjivanje rizika te prijaviti nadležnim institucijama u slučaju potrebe.

Iz svega navedenog proizlaze naši ciljevi:

Kupcima nuditi moderna, cjelovita i optimalna rješenja koja u potpunosti ispunjavaju njihove zahtjeve i potrebe

  • Poštivanje svih zakonskih i regulatornih zahtjeva u svakom dijelu procesa naših usluga
  • Neprestano optimizirati poslovne procese u svrhu povećanja učinkovitosti i kvalitete pružanja usluga
  • Konstantno osposobljavati zaposlenike na svim razinama i podizati razinu znanja organizacije
  • Trajno unaprjeđivati infrastrukturu, opremu za rad i radno okruženje u cilju povećanja razine kvalitete i informacijske sigurnosti
  • Neprestano osposobljavati i osvještavati zaposlenike, vanjske suradnike i dobavljače u vezi informacijske sigurnosti te podizati svijest o njihovoj odgovornosti za informacijsku sigurnost

Sve odluke i mjere temeljimo na rezultatima procjene rizika za kvalitetu proizvoda i usluga i informacijske sigurnosti, koju provodimo redovito u planiranim razdobljima.

Ostvarivanje ciljeva kvalitete i informacijske sigurnosti postavljenih ovom politikom je stalan zadatak svih zaposlenih.

U Osijeku, 10.03.2021.

Jasmina Krkić-Poznić, vlasnica
Vladimir Poznić, vlasnik

Close
Facebook
Instagram